Hvordan genererte AIDS tap? Og hva er metodene for å kompensere for dem?

Hvordan genererte AIDS tap? Og hva er metodene for å kompensere for dem?

Flere organisasjoner har likevel forsøkt øvelsen. "I følge UNAIDS -estimater, i land med HIV -prevalens over 20%, kan bruttonasjonalproduktet (BNP) reduseres med 2% per år. I Sør -Afrika har Bank of Business ING Barings anslått at HIV / AIDS kan forårsake nedgang på 0,3 til 0,4% per år av BNP, "sa FN i en publikasjon i 2001.

AIDS -pandemien er forskjellig fra andre pandemier fordi den ikke overføres like lett som influensa og ikke krever karantene eller annen blokkering for å bremse den. Så hvordan genererte dette tap? Og hva er metodene for å kompensere for dem?


Ellers er produktive mennesker for syke til å jobbe og til slutt dø, et tap, ikke sant? På samme måte er beløpet som brukes på medisinsk behandling for disse menneskene et netto tap, selv om det er lønnsomt for medisinsk industri- se Bastiat's Broken Window-feil: https://www.investopedia.com/ask/answers/08/broken-window- feilslutning.asp

Beløpene som brukes på offentlig utdanning for å redusere spredningen av AIDS er et tap. Selv beløpet som brukes på kondomer for å utøve trygg sex er et tap.


Se videoen: Memori Manusia