Konstitusjon godkjent - Historie

Konstitusjon godkjent - Historie

Grunnloven trer i kraft

Philadelphia


Den første staten som ratifiserte den amerikanske grunnloven var Delaware. New Hampshire var den niende staten som signerte; den ga den endelige avstemningen som var nødvendig for to tredjedels flertall, da grunnloven trådte i kraft. Den eneste staten som stemte mot grunnloven var North Carolina.Se videoen: Запретная история Киева. Древнейший город Европы. Боплан